STICHTING MIROSA

Zorgaanbod

Zorg kan anders, zorg moet anders

Wij bieden oplossingsgerichte hulpverlening volgens het 8 fase model. Dit model geeft duidelijkheid over de doelen en stappen die genomen moeten worden om de doelen te verwezenlijken.
Hierdoor wordt de hulpverlening efficiënt en doelgericht gegeven daar waar de vraag ligt en behoefte aan is.

Ons zorgaanbod

Psychosociale begeleiding

Ambulante gezinsbegeleiding

Woonbegeleiding

Herstel ondersteunende (na-) zorg

Jeugdhulp

Projecten

Wilt u een zorg
aanvraag indienen?