Stichting Mirosa is er voor jou. Jij, die onverhoopt in de problemen bent gekomen.

SAMEN STERK, SAMEN MIROSA

CONTACT

VRAAG HIER DIRECT EEN TERUG BELVERZOEK AAN

STICHTING MIROSA

Wat heb je nodig

Mirosa biedt hulp aan jongeren tussen de 16 en 27 jaar. We maken ons sterk voor jongeren die in de problemen zijn gekomen.  Is jou iets naars overkomen of heb je bijvoorbeeld het gevoel dat jou iets is aangedaan? En weet je niet waar je terecht kunt?  Wij helpen je om je leven weer op de rit te krijgen en kijken samen met jou wat je nodig hebt om weer sterker in je schoenen te staan.

Wat heb jij nodig om het weer zelf te kunnen?

MISSIE

De professionals van Mirosa zijn er voor jou, zolang als nodig is. We ondersteunen je op alle levensgebieden. En als je het weer zelf kunt, laten we je niet zomaar los. Ook na je traject ben je altijd welkom.

VISIE

Onze kracht is samenwerking. Dat vinden we bij Mirosa het allerbelangrijkst. Niemand kan alles alleen. Jij niet, maar wij ook niet. Sommigen van deze professionals hebben in dezelfde situatie gezeten zoals jij.

WERKWIJZE

Mirosa heeft een praktijkruimte in Eindhoven, waar we verschillende therapieën en activiteiten aanbieden. Maar als het je beter past dat we naar je toe komen, doen we dat ook. We bieden dat wat jij nodig hebt en hiertoe hebben wij een strategie.

Een andere aanpak

WMO Jeugdhulp

Wij bieden oplossingsgerichte hulpverlening volgens het 8 fase model. Dit model geeft duidelijkheid over de doelen en stappen die genomen moeten worden om de doelen te verwezenlijken.
Hierdoor wordt de hulpverlening efficiënt en doelgericht gegeven daar waar de vraag ligt en behoefte aan is. Het resultaat is dat de client zelfstandiger is

Ambulante Gezinsbegeleiding

Samen met ouders, jongeren en eventuele verwijzer(s) wordt tijdens de eerste gesprekken een hulpverleningsplan opgesteld. In dit plan staat hoe ouders met vragen aan de slag kunnen gaan en wat of wie daarbij nodig is. Ook bespreken we hoelang het traject ongeveer zal duren. We zullen regelmatig evalueren met ouders zowel jongeren.
Na het opstellen van het plan wordt er gekeken naar de geschikte begeleider(s) die het beste bij het gezin aansluit.

"SAMEN STERK, SAMEN MIROSA"

MARIE VAN STEENSEL

het laatste nieuws